poniedziałek, 22 maja 2017

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Czy zawsze można żądać zniesienia współwłasności?

Źródło: pixabay.com

W polskim prawie obowiązuje zasada, iż właściciele mogą w pełni rozporządzać swoją własnością i prawa tego nie można ograniczyć w drodze czynności prawnej (art. 57 KC). Od zasady tej istnieje jednak wyłom w przypadku, gdy własność przynależy kilku osobom.

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Czy sprzedający może wycofać ofertę z biura nieruchomości w okresie trwania umowy?

Źródło: Pixabay.com
Analiza umów z pośrednikami nieruchomości niestety często przyprawia o ból głowy. Z jednej prostej przyczyny. Nieprofesjonalnie przygotowane umowy są skonstruowane wadliwie, co powoduje, że w dużej mierze nadają się do kosza. 

poniedziałek, 20 marca 2017

Określanie wynagrodzenia w umowie pośrednictwaPrzepisy dotyczące ochrony konsumentów przewidują co prawda, iż postanowienia dotyczące głównych świadczeń, w tym postanowień dotyczących ceny lub wynagrodzenia, wynikających z umowy nie podlegają badaniu jako klauzule niedozwolone. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku gdy postanowienia te są niejednoznaczne sąd może dokonać ich oceny pod kątem abuzywności. Jakie są konsekwencje uznania postanowień za niedozwolone?

środa, 15 marca 2017

Umowa blokady z biurem nieruchomości
W naszej praktyce często spotykamy się z prośbą Klientów o przeanalizowanie umowy tzw. blokady przed zakupem nieruchomości. Wyrażane są wątpliwości co do dopuszczalności zawarcia takiej umowy. W związku z tym dzisiaj umowa blokady pod lupą!